СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Служба рачуноводства се брине о материјално-финансијском пословању школе и то:

  1. обрачунава и исплаћује лична примања запослених и сарадника,и по потреби издаје потврде и извештаје о примањима
  2. евидентира имовину школе
  3. фактурише услуге школе, наплаћује потраживања и плаћа обавезе
  4. ради периодичне и годишње обрачуне и извештаје за потребе школе и министарстава.

Маја Стојановић Николић

шеф рачуноводства

дипл. економиста

 телефон: +381 017 405 860

Драгана Ђорђевић

административно-финансијски радник